SZKOŁA PATRONACKA KLANZY
Placówką patronacką Stowarzyszenia " KLANZA " w Łodzi jest Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Rewolucji 1905r. 22.


Patronat uzyskaliśmy w 2004 roku. W naszej szkole wykorzystuje się metody pedagogiki zabawy podczas zajęć lekcyjnych zarówno w klasach I-III jak i w klasach starszych. Także zebrania integracyjne rodziców pozwalają na nawiązanie dobrego kontaktu nauczyciela z rodzicami poprzez wykorzystanie zabaw integracyjnych-dzięki nim budujemy atmosferę wzajemnej życzliwości, otwartości i szacunku. Pedagogika zabawy pozwala wzbudzać w uczniach chęć do zdobywania i doskonalenia wiadomości i umiejętności, do twórczego działania. W pracy z dziećmi stosujemy zabawy ułatwiające wejście w grupę, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne a także zabawy pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych dzieci w każdej klasie. Z pedagogiką zabawy związana jest też bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wśród których jest koło teatralne, taneczne, plastyczno-literackie. Tradycją " KLANZY" jest wykorzystywanie muzyki i tańca do wzmacniania energii w grupie lub zrelaksowania się. Tańczymy nie tylko z dziećmi, ale również podczas rad pedagogicznych czy spotkań świątecznych grona pedagogicznego. W placówce odbywają się liczne szkolenia i warsztaty. Uczestniczą w nich nauczyciele naszej szkoły oraz nasi koledzy z łódzkich szkół i przedszkoli.
 

lodz